a) Christian Munch's Office at 48 Thorvald Meyer Street. b) Butterflies

Advanced Search
a) Christian Munch's Office at 48 Thorvald Meyer Street. b) Butterflies

a) Christian Munchs kontor i Thv. Meyers gate 48. b) Sommerfugler

Tegninger

a) Christian Munch's Office at 48 Thorvald Meyer Street. b) Butterflies

1875–1876 (certain)
a) Watercolour, pencil b) Watercolour
Velinpapir. 118 × 72 × 0,12 mm (h × b × t)
Annotation by Artist:E. Munch [pen, lower left]
The Munch Museum, MM.T.00006