Book: "Grimm's Fairytales", with Mounted Drawings

Advanced Search
Book: "Grimm's Fairytales", with Mounted Drawings

Bok: "Grimms Eventyr", med innklebede tegninger

Tegninger

Book: "Grimm's Fairytales", with Mounted Drawings

1873–1876 ( plausible)
Perm: papp
Annotation by Artist:E. Munch / 1873 / og / 1876 // Edvard Munch / 1877 / Edvard Munch [penn, innsiden av første perm] // Edvard Munch / 1873 og 1876 [penn, s.1 innklebet ark]
The Munch Museum, MM.T.02596